Hotline: 0852 9999 89

Về HTX Thiên Bình

Về HTX Thiên Bình

custom essaysHợp tác xã Nông lâm nghiệp Thiên Bình được thành lập vào ngày 14/08/2017, có trụ sở chính tại Thôn Bha’lừa, xã Lăng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Hợp tác xã thành lập bao gồm 8 thành viên với tổng số vốn điều lệ là 400.000.000 đồng do các xã viên đóng góp, với mục tiêu nhằm đáp ứng nhu cầu chung của các thành viên, phục vụ lợi ích và hỗ trợ các thành viên phát triển kinh tế, góp phần giải quyết việc làm và đóng góp cho Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được thực hiện thành công

HTX Nông lâm nghiệp Thiên Bình có Hội đồng quản trị gồm 3 thành viên, trong đó có 01 chủ tịch và 02 thành viên. Hội đồng quản trị được bầu tại Hội nghị thành lập Hợp tác xã và có nhiệm kỳ 05 năm. Ban Giám đốc gồm 2 thành viên, bà Trần Thị Thảo là Chủ tịch kiêm Giám đốc của HTX và 1 phó Giám đốc. Ban kiểm soát gồm 1 thành viên hoạt động độc lập, thực hiện quyền hạn của mình theo quy định tại khoản 4,Điều 39 Luật Hợp tác xã 2012.buy college essays online