Hotline: 0852 9999 89

Kỹ thuật chăm sóc

Cây Ba Kích khi còn nhỏ ưa bóng râm,nhưng khi lớn lại ưa ánh sáng.Cây tồn tại và phát triển tốt ở điều kiện nhiệt độ từ 22,5° – 23,1°C, chịu được nhiệt độ tối...
Read More